Japaniaiheiset kirjastot Suomessa

Topelia-kirjasto

ma-ti 9.00-20.00, ke-pe 9.00-18.00

Unioninkatu 38 C II


http://www.helsinki.fi/hum/kirjasto/kokoelmat/topelia.htm

Runsaasti japaninkielisiä kirjoja.

Runsaasti suomen- ja englanninkielistä materiaalia.

Vierailu OK. Lukuhuone.

Lainattavissa.


Topealiassa on japaninkielisiä ja Japani-aiheisia kirjoja kahdessa paikassa, Orientalia kokoelmassa sekä "periodica" osastossa.

"Periodica" osastolla Japaniin liittyviä kirjoja löytyy "Ori" hyllyistä. Japanin materiaalit ovat sekaisin muiden maiden, kuten kiinan, materiaalien kanssa. Varsinkin tutkimustyyppistä materiaalia on runsaasti sekä japaniksi, suomeksi että englanniksi. Kielitieteitä, kulttuurintutkimusta ym.

Orientalia-kokoelmassa on useita hyllyjä lähinnä japaninkielistä materiaalia, mutta myös suomen- ja englanninkielistä materiaalia löytyy. Romaaneja, historiaa, kielitieteitä, sanakirjoja, runoutta, tietosanakirjoja, taidetta (filmi,teatteri,kirjallisuus,keramiikka), politiikkaa, uskontoa ym.

Tämän sivun ylläpidon hoitaa Troy Korjuslommi.

Copyright 2009-2010 Troy Korjuslommi. All rights reserved.